گاز صفحه ای داتیس

30 کالا

 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG532 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG532 داتیس

  ۴,۸۸۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 532 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*87 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG531 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG531 داتیس

  ۴,۰۸۵,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 531 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*89 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG203 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG203 داتیس

  ۲,۴۷۹,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 203 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 2 شعله با سر شعله ساخت ایران و فاقد شعله پلوپز  و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 51*31 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG402 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG402 داتیس

  ۳,۴۳۹,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 402 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 4 شعله با سر شعله ساخت ایران دارای شعله پلوپز و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 51*60 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG302 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG302 داتیس

  ۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 302 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 3 شعله با سر شعله ساخت ایران دارای شعله پلوپز و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 44*74 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG534 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG534 داتیس

  ۴,۵۲۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 534 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG533 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG533 داتیس

  ۴,۵۲۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 533 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG551 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG551 داتیس

  ۴,۵۱۱,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 551 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG576 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG576 داتیس

  ۴,۴۵۲,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 576 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت دور فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG593 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG593 داتیس

  ۴,۳۸۶,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 593 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG599 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG599 داتیس

  ۴,۶۷۸,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 599 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • 5%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG512 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG512 داتیس

  ۵,۸۸۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 512 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی