48 کالا

 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG522ultra داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG522ultra داتیس

  ۶,۷۸۴,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 522ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG522 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG522 داتیس

  ۶,۱۹۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 522 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG535 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG535 داتیس

  ۶,۹۶۲,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 535 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت طلایی رنگ و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*89 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • No thumb

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG545ultra داتیس

  ۷,۷۵۹,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 545ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*86 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG542 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG542 داتیس

  ۷,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 542 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت طلایی رنگ و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG550ultra داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG550ultra داتیس

  ۷,۷۶۵,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 550ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG546 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG546 داتیس

  ۷,۷۶۲,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 546 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG541 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG541 داتیس

  ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 541 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG536 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG536 داتیس

  ۶,۳۹۸,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 536 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG542ultra داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG542ultra داتیس

  ۷,۶۹۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 542ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت طلایی رنگ و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG545 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG545 داتیس

  ۷,۲۲۶,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 545 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*86 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG561 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG561 داتیس

  ۷,۰۵۹,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 561 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی