48 کالا

 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG566 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG566 داتیس

  ۸,۱۰۴,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 566 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG567ultra داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG567ultra داتیس

  ۷,۸۰۸,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 567ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG572ultra داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG572ultra داتیس

  ۷,۸۰۸,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 572ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG567 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG567 داتیس

  ۷,۲۹۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 567 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG572 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG572 داتیس

  ۷,۲۹۷,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 572 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز سمت راست و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG582ultra داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG582ultra داتیس

  ۷,۵۵۲,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 582ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG582 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG582 داتیس

  ۷,۰۴۶,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 582 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG591 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG591 داتیس

  ۶,۴۴۸,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 591 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG597 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG597 داتیس

  ۸,۱۰۴,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 597 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله (Dual) ساخت ایتالیا و شعله پلوپز وسط و ولوم های باکالیت و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG525 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG525 داتیس

  ۵,۵۶۶,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 525 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله (Dual) ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG526 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG526 داتیس

  ۵,۵۶۶,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 526 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله (Dual) ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد DG595 داتیس

  گاز صفحه ای شیشه ای کد DG595 داتیس

  ۵,۹۵۲,۰۰۰ تومان
  گاز رومیزی داتیس مدل DG 595 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت 8 میلیمتری مقاوم در برابر حرارت و ضربه. دارای 5 شعله با سر شعله (Dual) ساخت ایران و شعله پلوپز وسط و ولوم های فلزی و بوبین شیر ORKLI اسپانیا در ابعاد 52*92 سانتمیتر و رده انرژی مصرفی A با 24 ماه گارانتی