آلتون

76 کالا

 • فر توکار گاز و برقی آلتون مدل V202W

  فر توکار گاز و برقی آلتون مدل V202W

  ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فر V202W گاز و برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار گاز و برقی آلتون مدل V202S

  فر توکار گاز و برقی آلتون مدل V202S

  ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فر V202S گاز و برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار گاز و برقی آلتون مدل V202

  فر توکار گاز و برقی آلتون مدل V202

  ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فر V202 گاز و برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401W

  فر توکار برقی آلتون مدل V401W

  تماس بگیرید
  فر V401W برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401S

  فر توکار برقی آلتون مدل V401S

  تماس بگیرید
  فر V401S برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V401

  فر توکار برقی آلتون مدل V401

  تماس بگیرید
  فر V401 برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V305

  فر توکار برقی آلتون مدل V305

  ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فر V305 برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولومی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V304N

  فر توکار برقی آلتون مدل V304N

  ۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  فر V403N برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V304

  فر توکار برقی آلتون مدل V304

  تماس بگیرید
  فر V304 برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V303W

  فر توکار برقی آلتون مدل V303W

  ۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  فر V303W برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V303S

  فر توکار برقی آلتون مدل V303S

  ۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  فر V303S برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی آلتون مدل V303

  فر توکار برقی آلتون مدل V303

  ۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فر V303 برقی آلتون از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای ریل تلسکوپی،شیشه 4 جداره،موتور جوجه گردان، 17 برنامه پخت، حسگر پخت،و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.