گلسار فارس

21 کالا

 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس پلاستوالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس پلاس

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس پلاس

  ۲,۱۸۲,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل پارمیس در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی پارمیس پلاس با آکس 21 و اندازه طول 70 و عرض 39.5 و ارتفاع 68 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی ریزشی و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل لیوناتوالت فرنگی گلسار فارس مدل لیونا

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل لیونا

  ۲,۰۹۸,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل لیونا در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی پلاتوس با آکس 21 و اندازه طول 70 و عرض 40 و ارتفاع 68 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی ریزشی سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل آلتوتوالت فرنگی گلسار فارس مدل آلتو

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل آلتو

  ۲,۳۵۰,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل آلتو در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی پلاتوس با آکس 26 و اندازه طول 73/5 و عرض 41 و ارتفاع 75 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی آبشاری و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل الگانتتوالت فرنگی گلسار فارس مدل الگانت

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل الگانت

  ۲,۳۵۰,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل پلاتوس در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی پلاتوس با آکس 25 و اندازه طول 74 و عرض 48/5 و ارتفاع 72 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی واترجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل اورلاندتوالت فرنگی گلسار فارس مدل اورلاند

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل اورلاند

  ۲,۰۱۴,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل اورلاند در رده فرنگی های یک تکه بوده و در دسته جدیدترین فرنگی گلسار قرار گرفته است. فرنگی orland با آکس 23 و اندازه طول 66 و عرض 40 و ارتفاع 70 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربوجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل وینرتوالت فرنگی گلسار فارس مدل وینر

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل وینر

  ۲,۴۶۴,۰۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل وینر در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی پلاتوس با آکس 26 و اندازه طول 74/5 و عرض 45/5 و ارتفاع 75/5 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی آبشاری و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل مارانتاتوالت فرنگی گلسار فارس مدل مارانتا

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل مارانتا

  ۱,۵۶۷,۲۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل مارانتا در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی ماانتا با آکس 23 و اندازه طول 64/5 و عرض 34 و ارتفاع 61 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل آسترتوالت فرنگی گلسار فارس مدل آستر

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل آستر

  ۲,۲۹۴,۴۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل آستر در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی آستر با آکس 20 و اندازه طول 63 و عرض 35 و ارتفاع 67 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربوجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 20%
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیا

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیا

  ۱,۶۷۹,۲۰۰ تومان
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل هلیا در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی هلیا با آکس 19 و اندازه طول 69 و عرض 36/5 و ارتفاع 65/5 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربوجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی گلسار فارس مدل گلچینتوالت فرنگی گلسار فارس مدل گلچین

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل گلچین

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل گلچین در رده فرنگی های یک تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی گلچین با آکس 27 و اندازه طول 68 و عرض 35/5 و ارتفاع 81/5 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربوجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی گلسار فارس مدل یاستوالت فرنگی گلسار فارس مدل یاس

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل یاس

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل یاس در رده فرنگی های دو تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی یاس با آکس 25 و اندازه طول 70 و عرض 40 و ارتفاع 81 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی واترجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی گلسار فارس مدل کوئینتوالت فرنگی گلسار فارس مدل کوئین

  توالت فرنگی گلسار فارس مدل کوئین

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی گلسار فارس مدل کوئین در رده فرنگی های دو تکه بوده که در عین سادگی از طراحی زیبایی برخوردار است. فرنگی کوئین با آکس 25 و اندازه طول 75 و عرض 44 و ارتفاع 89 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربوجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.