فلاش تانک روکار

88 کالا

 • فلاش تانک آذین دوریکا

  فلاش تانک آذین دوریکا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک آذین دوریکا از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی خاص و چشمگیر عرضه شده است. حجم تخلیه» 9-0/5 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » فلوتر نصب شده، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک آبتین دوریکا

  فلاش تانک آبتین دوریکا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک آبتین دوریکا از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی خاص و چشمگیر عرضه شده است. حجم تخلیه» 10-8 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » فلوتر نصب شده، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک آبسار دوریکا

  فلاش تانک آبسار دوریکا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک آبسار دوریکا از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی خاص و چشمگیر عرضه شده است. حجم تخلیه» 9-3/5 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » فلوتر نصب شده، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک آبنوس دوریکا

  فلاش تانک آبنوس دوریکا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک آبنوس دوریکا از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی خاص و چشمگیر عرضه شده است. حجم تخلیه» 8-3/5 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » فلوتر نصب شده، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک آراکس دوریکا

  فلاش تانک آراکس دوریکا

  تماس بگیرید
  فلاش تانک آراکس دوریکا از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی خاص و چشمگیر عرضه شده است. حجم تخلیه» 7/5-0/5 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » فلوتر نصب شده، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک ایمن آبفلاش تانک ایمن آب

  فلاش تانک ایمن آب

  تماس بگیرید
  فلاش تانک ایمن آب از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک موجود در بازار بوده و درنگهای مشکی،طلایی،آبی،سفید،سورمه ای،مشکی و بژ با جنس بدنه ABS و POM در اختیار مشتریان قرار گرفته است.. حجم تخلیه» 8-2 لیتر ضخامت» 6/5 سانتیمتر عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » دو زمانه،فلوتر دیاگرامی،سه حالت تخلیه کششی و شاسی،سیستم پمپ با قابلیت تنظیم خروجی جهت کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک 815BL محک

  فلاش تانک 815BL محک

  تماس بگیرید
  فلاش تانک 815BL محک از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی زیبا تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. حجم تخلیه» 7 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » تک زمانه،فلوتر دیافراگمی، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک 850BL محک

  فلاش تانک 850BL محک

  تماس بگیرید
  فلاش تانک 850BL محک از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی زیبا تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. حجم تخلیه» 10 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » تک زمانه،فلوتر دیافراگمی، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک 820L محک

  فلاش تانک 820L محک

  تماس بگیرید
  فلاش تانک 820L محک از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی زیبا تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. حجم تخلیه» 10 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » تک زمانه،فلوتر دیافراگمی، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک 850L محک

  فلاش تانک 850L محک

  تماس بگیرید
  فلاش تانک 850L محک از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی زیبا تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. حجم تخلیه» 7-3 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » تک زمانه،فلوتر دیافراگمی، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک 815 محک

  فلاش تانک 815 محک

  تماس بگیرید
  فلاش تانک 815 محک از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی زیبا تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. حجم تخلیه» 7-5 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » تک زمانه،فلوتر دیافراگمی، کم صدا،کاهش مصرف آب
 • فلاش تانک 820B محک

  فلاش تانک 820B محک

  تماس بگیرید
  فلاش تانک 820B محک از پرفروش ترین محصولات فلاش تانک بوده با رنگ سفید در طراحی زیبا تولید و در اختیار مشتریان قرار گرفته است. حجم تخلیه» 10-7 لیتر رنگ» سفید عملکرد» دکمه ای ویژگی ها » تک زمانه،فلوتر دیافراگمی، کم صدا،کاهش مصرف آب