چسب کاشی و سرامیک

محصولات موجود

فیلترها
مرتب سازی
 • چسب بتن 1 لیتری کد SA12 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب بتن 1 لیتری کد SA12 شیمی ساختمان

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

 • چسب بتن 3 لیتری کد SA12 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب بتن 3 لیتری کد SA12 شیمی ساختمان

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • چسب بتن 3 لیتری کد SA6 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب بتن 3 لیتری کد SA6 شیمی ساختمان

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • چسب بتن 8 لیتری کد SA12 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب بتن 8 لیتری کد SA12 شیمی ساختمان

  ۷۴۰,۰۰۰ تومان

 • چسب بتن 8 لیتری کد SA46 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب بتن 8 لیتری کد SA46 شیمی ساختمان

  ۶۷۰,۰۰۰ تومان

 • چسب بتن 8 لیتری کد SA6 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب بتن 8 لیتری کد SA6 شیمی ساختمان

  ۶۴۰,۰۰۰ تومان

 • چسب خمیری 12 کیلوگرمی کد AK FAR شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب خمیری 12 کیلوگرمی کد AK FAR شیمی ساختمان

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان

 • چسب سیلیکون همه کاره K2 کاسپین

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب سیلیکون همه کاره K2 کاسپین

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • چسب سیلیکون همه کاره کاسپین

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب سیلیکون همه کاره کاسپین

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • چسب سیلیکون همه کاره کوئیک سیل کاسپین

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب سیلیکون همه کاره کوئیک سیل کاسپین

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • چسب خمیری 1 کیلوگرمی کد AK5 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب خمیری 1 کیلوگرمی کد AK5 شیمی ساختمان

  ۳۰,۰۰۰ تومان

 • چسب خمیری 12 کیلوگرمی کد AK5 شیمی ساختمان

  چسب شیمی ساختمان

  چسب خمیری 12 کیلوگرمی کد AK5 شیمی ساختمان

  ۱۹۹,۰۰۰ تومان