سینک کن

32 کالا

 • 18%
  سینک استیل کد A4030 کن

  سینک استیل کد A4030 کن

  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد A4030 در رده سینک های روکار،توکار،زیر کورین قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 30*40 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر…
 • 18%
  سینک استیل کد A6050 کن

  سینک استیل کد A6050 کن

  ۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد A6050 در رده سینک های روکار،توکار،زیر کورین قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 50*60 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر…
 • 18%
  سینک استیل کد A4050 کن

  سینک استیل کد A4050 کن

  ۱,۶۲۳,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد A4050 در رده سینک های روکار،توکار،زیر کورین قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 50*40 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر…
 • 18%
  سینک استیل کد A4040 کن

  سینک استیل کد A4040 کن

  ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد A4040 در رده سینک های روکار،توکار،زیر کورین قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 40*40 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر…
 • 3%
  سینک استیل توکار کد CN74 کنسینک استیل توکار کد CN74 کن

  سینک استیل توکار کد CN74 کن

  ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد CN74 در رده سینک های توکار قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 50*74 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • سینک استیل توکار کد CN90 کنسینک استیل توکار کد CN90 کن

  سینک استیل توکار کد CN90 کن

  ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد CN90 در رده سینک های توکار قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 50*90 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • 4%
  سینک استیل توکار کد CN104 کنسینک استیل توکار کد CN104 کن

  سینک استیل توکار کد CN104 کن

  ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد CN104 در رده سینک های توکار قرار گرفته و دارای یک لگن با ابعاد 50*104 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق یک میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • 18%
  سینک استیل روکار کد 9022P کن

  سینک استیل روکار کد 9022P کن

  ۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد 9022p در رده سینک های روکار قرار گرفته و دارای دو لگن با ابعاد 60*120 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق 0/8 میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • 18%
  سینک استیل روکار کد 9072P کن

  سینک استیل روکار کد 9072P کن

  ۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد 9072p در رده سینک های روکار قرار گرفته و دارای دو لگن با ابعاد 60*120 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق 0/8 میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • 18%
  سینک استیل روکار کد 9062P کن

  سینک استیل روکار کد 9062P کن

  ۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد 9062p در رده سینک های روکار قرار گرفته و دارای دو لگن با ابعاد 60*120 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق 0/8 میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • 18%
  سینک استیل روکار کد 9052P کن

  سینک استیل روکار کد 9052P کن

  ۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد 9052p در رده سینک های روکار قرار گرفته و دارای دو لگن با ابعاد 60*120 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق 0/8 میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…
 • 18%
  سینک استیل روکار کد P9032 کن

  سینک استیل روکار کد P9032 کن

  ۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
  سینک کن از پرفروش ترین محصولات این شرکت است که دارای بیشترین تنوع در طرح و مدل می باشد. سینک ظرفشویی در چند مدل زیر کورین،توکار و روکار تولید و روانه بازار شده است. سینک کن کد p9032 در رده سینک های روکار قرار گرفته و دارای دو لگن با ابعاد 60*120 سانتیمتری به همراه ضخامت ورق 0/8 میلیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب…