سینک

283 کالا

 • سینک استیل زیر کورین 602 داتیس

  سینک استیل زیر کورین 602 داتیس

  ۳,۰۳۳,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 602 داتیس از جمله سینک های زیر کار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 1 لگن عمیق بدون سینی و ابعاد 34*34 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل زیر کورین 601 داتیس

  سینک استیل زیر کورین 601 داتیس

  ۳,۰۶۷,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 601 داتیس از جمله سینک های زیر کار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 1 لگن عمیق بدون سینی و ابعاد 34*40 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل زیر کورین 600 داتیس

  سینک استیل زیر کورین 600 داتیس

  ۳,۱۳۷,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 600 داتیس از جمله سینک های زیر کار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 1 لگن عمیق بدون سینی و ابعاد 40*40 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل زیر کورین 700 داتیس

  سینک استیل زیر کورین 700 داتیس

  ۴,۷۹۱,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 700 داتیس از جمله سینک های زیر کار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 1 لگن عمیق بدون سینی و ابعاد 70*40 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سبد،سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک شیشه ای توکار 119 داتیس

  سینک شیشه ای توکار 119 داتیس

  ۵,۴۱۴,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 119 داتیس از جمله سینک های  توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه شیشه ای سکوریت در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*116 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون اتومات،نوار آب بندی،سبد فلزی و بست می شود.
 • سینک استیل توکار DB136 داتیس

  سینک استیل توکار DB136 داتیس

  ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  سینک مدل db136 داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*120 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون اتومات،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل توکار DB136 غیر اتومات داتیس

  سینک استیل توکار DB136 غیر اتومات داتیس

  ۳,۵۱۷,۰۰۰ تومان
  سینک مدل db136 غیر اتومات داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*116 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون معمولی،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک شیشه ای توکار 119ultra داتیس

  سینک شیشه ای توکار 119ultra داتیس

  ۵,۹۴۱,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 119ultra داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه شیشه سفید رنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*116 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون اتومات،نوار آب بندی،سبد فلزی و بست می شود.
 • سینک استیل توکار DB135 داتیس

  سینک استیل توکار DB135 داتیس

  ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  سینک مدل db135 داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*1116 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون اتومات،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل توکار 125 داتیس

  سینک استیل توکار 125 داتیس

  ۳,۰۲۶,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 125 داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*120 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل توکار 127 داتیس

  سینک استیل توکار 127 داتیس

  ۳,۰۲۶,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 127 داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*120 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.
 • سینک استیل توکار 134 داتیس

  سینک استیل توکار 134 داتیس

  ۳,۰۲۶,۰۰۰ تومان
  سینک مدل 134 داتیس از جمله سینک های توکار این برند محسوب می شود که علاوه بر طراحی زیبا دارای کیفیت بالایی می باشد. این سینک با بدنه استیل ضذ زنگ در 2 لگن عمیق همراه با سینی و ابعاد 50*120 سانتیمتر در اختیار خریداران قرار گرفته است. اکسسری های این سینک شامل سیفون،نوار آب بندی و بست می شود.