فر سیمر

9 کالا

 • فر توکار گاز و برقی سیمر مدل F612 ultra

  فر توکار گاز و برقی سیمر مدل F612 ultra

  ۷,۶۶۷,۰۰۰ تومان
  فر F612 ultra برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولومی بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، ولوم سربی، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار گاز و برقی سیمر مدل F610

  فر توکار گاز و برقی سیمر مدل F610

  ۷,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  فر F610 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولومی بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، ولوم سربی، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار گاز و برقی سیمر مدل F615

  فر توکار گاز و برقی سیمر مدل F615

  ۷,۳۰۷,۰۰۰ تومان
  فر F615 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولومی بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، ولوم سربی، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت است.
 • فر توکار برقی سیمر مدل F608

  فر توکار برقی سیمر مدل F608

  تماس بگیرید
  فر F608 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، 11 برنامه پخت اتوماتیک، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت…
 • فر توکار برقی سیمر مدل F616

  فر توکار برقی سیمر مدل F616

  ۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان
  فر F616 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولوم بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، 8 برنامه پخت اتوماتیک، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت…
 • فر توکار برقی سیمر مدل F619

  فر توکار برقی سیمر مدل F619

  ۷,۷۷۷,۰۰۰ تومان
  فر F619 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولوم بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، 8 برنامه پخت اتوماتیک، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت…
 • فر توکار برقی سیمر مدل F617

  فر توکار برقی سیمر مدل F617

  ۸,۹۶۳,۰۰۰ تومان
  فر F617 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولوم بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، 8 برنامه پخت اتوماتیک، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت…
 • فر توکار برقی سیمر مدل F618

  فر توکار برقی سیمر مدل F618

  ۷,۲۱۷,۰۰۰ تومان
  فر F618 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات ولوم بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، 8 برنامه پخت اتوماتیک، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت…
 • فر توکار برقی سیمر مدل F607

  فر توکار برقی سیمر مدل F607

  ۹,۶۵۴,۰۰۰ تومان
  فر F607 برقی سیمر از زیباترین و جدیدترین محصولات این شرکت می باشد که دارای 4 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای شیشه دو جداره،موتور جوجه گردان، 10 برنامه پخت اتوماتیک، دستگیره آلومینیوم و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،شلف استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن از جنس سکوریت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت…