شیرآلات ساختمانی

محصولات موجود

فیلترها
مرتب سازی
 • ست شیر مدل آبشار1 قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آبشار1 قهرمان

  ۹,۷۰۴,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آبشار2 قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آبشار2 قهرمان

  ۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آتیس سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آتیس سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۵,۱۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۶۰۵,۳۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آتیس طلامات راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آتیس طلامات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۶,۷۹۸,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۱۱۸,۸۳۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آتیس کروم راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آتیس کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۴,۱۵۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۷۳۵,۳۶۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آلمانی قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آلمانی قهرمان

  ۱۰,۵۲۶,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آلیس طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آلیس طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲۴,۹۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۴۲۳,۵۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آلیس کروم راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آلیس کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۱۳۴,۰۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آنتیک طلامات قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آنتیک طلامات قهرمان

  ۲۴,۶۳۸,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آنتیک طلایی قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آنتیک طلایی قهرمان

  ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آنتیک قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آنتیک قهرمان

  ۲۱,۰۱۹,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آنتیک کروم مات قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل آنتیک کروم مات قهرمان

  ۲۲,۰۱۴,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل اردلان قهرمان

  شیر قهرمان

  ست شیر مدل اردلان قهرمان

  ۱۱,۶۶۸,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل ریتا سفید کی دبلیو سی

  شیر کی دبلیو سی

  ست شیر مدل ریتا سفید کی دبلیو سی

  ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل ریتا طلایی کی دبلیو سی

  شیر کی دبلیو سی

  ست شیر مدل ریتا طلایی کی دبلیو سی

  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل ریتا کروم کی دبلیو سی

  شیر کی دبلیو سی

  ست شیر مدل ریتا کروم کی دبلیو سی

  ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل ریتا مشکی کی دبلیو سی

  شیر کی دبلیو سی

  ست شیر مدل ریتا مشکی کی دبلیو سی

  ۱۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل زو سفید کی دبلیو سی

  شیر کی دبلیو سی

  ست شیر مدل زو سفید کی دبلیو سی

  ۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل زو کروم کی دبلیو سی

  شیر کی دبلیو سی

  ست شیر مدل زو کروم کی دبلیو سی

  ۲۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • ست شیر مدل آلپاین استیل‌مات البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل آلپاین استیل‌مات البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۴,۶۵۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۹۳,۰۵۶ تومان است.

 • ست شیر مدل آلپاین البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل آلپاین البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۱,۵۷۲,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۱۸۳,۷۱۲ تومان است.

 • ست شیر مدل آلپاین طلابراق البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل آلپاین طلابراق البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۲,۶۵۲,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۱۳۴,۰۲۴ تومان است.

 • ست شیر مدل آلپاین طلامات البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل آلپاین طلامات البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۴,۶۵۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۸۹۳,۰۵۶ تومان است.

 • ست شیر مدل ابلیک البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل ابلیک البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۳,۲۰۶,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۶۲۱,۹۸۴ تومان است.

 • ست شیر مدل اسپیرال البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل اسپیرال البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۲,۹۶۴,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۴۰۸,۵۸۴ تومان است.

 • ست شیر مدل اسپیرال طلابراق البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل اسپیرال طلابراق البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۳,۹۱۸,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۲۴۸,۱۹۲ تومان است.

 • ست شیر مدل اسپیرال طلامات البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل اسپیرال طلامات البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۵,۲۰۴,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۳۷۹,۸۷۲ تومان است.

 • ست شیر مدل اسپیرال گلدن‌راد البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل اسپیرال گلدن‌راد البرز روز

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل باران البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل باران البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۷,۲۸۷,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۴۱۳,۳۵۲ تومان است.

 • ست شیر مدل پرستیژ البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل پرستیژ البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۷,۴۰۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۳۱۸,۳۳۶ تومان است.

 • ست شیر مدل پرستیژ طلا براق البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل پرستیژ طلا براق البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۲۰,۰۶۹,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۶۶۱,۰۷۲ تومان است.

 • ست شیر مدل پرستیژ طلامات البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل پرستیژ طلامات البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۲۱,۳۲۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۷۶۴,۷۶۸ تومان است.

 • ست شیر مدل تورینو البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل تورینو البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۳۸۳,۹۱۲ تومان است.

 • ست شیر مدل تورینو طلابراق البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل تورینو طلابراق البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۴,۱۱۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۱۸,۴۷۲ تومان است.

 • ست شیر مدل تورینو طلامات البرز روز

  شیر البرز روز

  ست شیر مدل تورینو طلامات البرز روز

  %12

  قیمت اصلی ۱۴,۸۲۴,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۴۵,۳۸۴ تومان است.