شیر قهرمان

149 کالا

 • 10%
  ست شیر مدل ارس طلایی قهرمان

  ست شیر مدل ارس طلایی قهرمان

  ۸,۸۰۵,۶۰۰ تومان
  ست شیر مدل ارس طلایی قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری طلایی می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • ست شیر مدل ارس کروم قهرمان

  ست شیر مدل ارس کروم قهرمان

  تماس بگیرید
  ست شیر مدل ارس کروم قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل تنسو رویال قهرمان

  ست شیر مدل تنسو رویال قهرمان

  ۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ست شیر مدل تنسو رویال قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • ست شیر مدل تنسو2 قهرمان

  ست شیر مدل تنسو2 قهرمان

  تماس بگیرید
  ست شیر مدل ارکیده قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل تنسو1 قهرمان

  ست شیر مدل تنسو1 قهرمان

  ۴,۲۹۳,۹۰۰ تومان
  ست شیر مدل تنسو1 قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل تتراس قهرمان

  ست شیر مدل تتراس قهرمان

  ۳,۸۱۲,۴۰۰ تومان
  ست شیر مدل تتراس قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل ارکیده قهرمان

  ست شیر مدل ارکیده قهرمان

  ۴,۳۸۷,۵۰۰ تومان
  ست شیر مدل ارکیده قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل یاقوت قهرمان

  ست شیر مدل یاقوت قهرمان

  ۴,۰۷۲,۵۰۰ تومان
  ست شیر مدل یاقوت قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل سهند قهرمان

  ست شیر مدل سهند قهرمان

  ۳,۱۸۶,۹۰۰ تومان
  ست شیر مدل سهند قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل مروارید قهرمان

  ست شیر مدل مروارید قهرمان

  ۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  ست شیر مدل مروارید قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • ست شیر مدل برسام قهرمان

  ست شیر مدل برسام قهرمان

  تماس بگیرید
  ست شیر مدل برسام قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.
 • 10%
  ست شیر مدل صدف قهرمان

  ست شیر مدل صدف قهرمان

  ۴,۵۷۵,۶۰۰ تومان
  ست شیر مدل صدف قهرمان یکی از پرفروش ترین مدلهای شیرآلات قهرمان بوده و دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر با طراحی ساده درعین حال زیبا ساختار برنجی دارد و داشتن کارتریج سرامیکی ساخت کشور اسپانیا از دیگر ویژگی هایش است. شیرآلات بهداشتی و ساختمانی قهرمان از قدیمی ترین برند های موجود در بازار می باشد که دارای 5 سال ضمانت و گارانتی است.