فر داتیس

25 کالا

 • فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 622

  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 622

  ۹,۹۷۴,۰۰۰ تومان
  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 622 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی ولوم ، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،قابلیت برنامه پخت ،3 المنت حرارتی،درب دو جداره،سیستم جرقه زنی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 58*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 660

  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 660

  ۸,۱۸۹,۰۰۰ تومان
  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 660 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی ولوم ، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،قابلیت برنامه پخت ،3 المنت حرارتی،درب دو جداره،سیستم جرقه زنی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 58*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 665

  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 665

  ۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 665 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی ولوم طلایی رنگ، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،قابلیت برنامه پخت ،3 المنت حرارتی،درب دو جداره،سیستم جرقه زنی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 58*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 670

  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 670

  ۹,۵۳۴,۰۰۰ تومان
  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 670 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی ولوم ، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،قابلیت برنامه پخت ،3 المنت حرارتی،درب دو جداره،سیستم جرقه زنی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 58*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 672ultra

  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 672ultra

  ۱۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان
  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 672ultra با شیشه سکوریت سفید و صفحه کلید لمسی ولوم تاشو از جنس باکالیت، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،8 برنامه پخت ،3 المنت حرارتی،درب دو جداره،سیستم جرقه زنی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 58*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 672

  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 672

  ۱۱,۳۵۴,۰۰۰ تومان
  فر توکار گاز و برقی داتیس مدل 672 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی ولوم تاشو از جنس باکالیت، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،8 برنامه پخت ،3 المنت حرارتی،درب دو جداره،سیستم جرقه زنی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 58*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار برقی داتیس مدل 645

  فر توکار برقی داتیس مدل 645

  ۸,۱۶۵,۰۰۰ تومان
  فر توکار برقی داتیس مدل 645 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی ولوم، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،8 برنامه پخت ،4 المنت حرارتی،درب دو جداره،یخ زدایی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 57*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار برقی داتیس مدل 646

  فر توکار برقی داتیس مدل 646

  ۱۲,۶۱۵,۰۰۰ تومان
  فر توکار برقی داتیس مدل 646 با شیشه سکوریت مشکی و صفحه کلید لمسی، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،11 برنامه پخت نیمه اتوماتیک،4 المنت حرارتی،درب سه جداره،ریل تلسکوپی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 57*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار برقی داتیس مدل 655ultra

  فر توکار برقی داتیس مدل 655ultra

  ۱۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان
  فر توکار برقی داتیس مدل 655ultra با شیشه سکوریت سفید و ساعت آنالوگ و ولوم طلایی رنگ، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،8 برنامه پخت ،4 المنت حرارتی،درب دو جداره،ریل تلسکوپی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 57*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار برقی داتیس مدل 655

  فر توکار برقی داتیس مدل 655

  ۱۱,۴۸۴,۰۰۰ تومان
  فر توکار برقی داتیس مدل 655 با شیشه سکوریت مشکی و ساعت آنالوگ و ولوم طلایی رنگ، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،8 برنامه پخت،4 المنت حرارتی،درب دو جداره،ریل تلسکوپی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 57*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار برقی داتیس مدل 675ultra

  فر توکار برقی داتیس مدل 675ultra

  ۱۴,۶۰۲,۰۰۰ تومان
  فر توکار برقی داتیس مدل 675ultra با شیشه سکوریت سفید و دارنده برنامه پخت به زبان فارسی، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،13 برنامه پخت نیمه اتوماتیک،4 المنت حرارتی،درب سه جداره،ریل تلسکوپی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 57*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی  
 • فر توکار برقی داتیس مدل 675

  فر توکار برقی داتیس مدل 675

  ۱۴,۴۱۹,۰۰۰ تومان
  فر توکار برقی داتیس مدل 675 با شیشه سکوریت مشکی و دارنده برنامه پخت به زبان فارسی، همچنین مقاوم در برابر ضربه و حرارت فر داتیس دارای 78 لیتر ظرفیت،13 برنامه پخت نیمه اتوماتیک،4 المنت حرارتی،درب سه جداره،ریل تلسکوپی و دیواره Easy to clean می باشد. ابعاد این محصول 57*59*59 سانتیمتری با رده مصرف انرژی A به همراه 24 ماه گارانتی