شیر راسان

محصولات موجود

فیلترها
مرتب سازی
 • ست شیر مدل آتیس سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آتیس سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۵,۱۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۶۰۵,۳۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آتیس طلامات راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آتیس طلامات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۶,۷۹۸,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۱۱۸,۸۳۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آتیس کروم راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آتیس کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۴,۱۵۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۷۳۵,۳۶۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آلیس طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آلیس طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲۴,۹۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۴۲۳,۵۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل آلیس کروم راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل آلیس کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۱۳۴,۰۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل افسون راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل افسون راسان

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل اکتاو راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل اکتاو راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۴,۹۳۵,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۴۴۱,۹۵۰ تومان است.

 • ست شیر مدل اکتاو سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل اکتاو سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۶,۰۰۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۰۳,۶۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل اکتاو طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل اکتاو طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۶,۱۳۶,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۵۲۳,۲۱۰ تومان است.

 • ست شیر مدل النا راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل النا راسان

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل النا رزگلد راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل النا رزگلد راسان

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل النا طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل النا طلایی راسان

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل الیزه رزگلد راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل الیزه رزگلد راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲۵,۷۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۱۵۱,۶۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل الیزه طلامات راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل الیزه طلامات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲۵,۷۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۱۵۱,۶۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل پاپیون راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل پاپیون راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۳,۴۹۸,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۱۴۸,۳۸۰ تومان است.

 • ست شیر مدل پارمیس راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل پارمیس راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۰,۹۳۹,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۸۴۵,۶۴۰ تومان است.

 • ست شیر مدل پالادیوم طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل پالادیوم طلایی راسان

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل پریمو راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل پریمو راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۵,۵۲۷,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۹۷۴,۸۴۰ تومان است.

 • ست شیر مدل پریمو سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل پریمو سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۷,۸۳۴,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۰۵۰,۸۷۰ تومان است.

 • ست شیر مدل پریمو طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل پریمو طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۸,۲۸۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶,۴۶۰,۸۲۰ تومان است.

 • ست شیر مدل تندیس راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل تندیس راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۳,۹۸۳,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۵۸۵,۲۴۰ تومان است.

 • ست شیر مدل تیتانیوم راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل تیتانیوم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۷,۴۰۲,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۶۶۲,۳۴۰ تومان است.

 • ست شیر مدل درسا راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل درسا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۷,۶۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۹۲۸,۲۰۰ تومان است.

 • ست شیر مدل درنا راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل درنا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۸,۸۶۵,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۹۷۸,۵۹۰ تومان است.

 • ست شیر مدل دنیس طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل دنیس طلایی راسان

  تماس بگیرید

 • ست شیر مدل رابیت سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل رابیت سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۵,۳۷۷,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۸۳۹,۹۳۰ تومان است.

 • ست شیر مدل رابیت کروم راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل رابیت کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۴,۶۱۹,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳,۱۵۷,۸۲۰ تومان است.

 • ست شیر مدل رابیت مات راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل رابیت مات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۵,۷۶۲,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۱۸۶,۵۲۰ تومان است.

 • ست شیر مدل سورنا راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل سورنا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۳,۵۲۸,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۱۷۵,۳۸۰ تومان است.

 • ست شیر مدل صدف راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل صدف راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۰,۷۸۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۷۰۴,۲۵۰ تومان است.

 • ست شیر مدل صدف سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل صدف سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۲,۲۴۲,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۰۱۷,۹۸۰ تومان است.

 • ست شیر مدل صدف طلایی راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل صدف طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۲,۵۵۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۲۹۸,۷۸۰ تومان است.

 • ست شیر مدل فلورا راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل فلورا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۶,۰۳۲,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۲۹,۵۲۰ تومان است.

 • ست شیر مدل فلورا کروم مات راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل فلورا کروم مات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۷,۳۱۹,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۵۸۷,۲۸۰ تومان است.

 • ست شیر مدل لوتوس سفید راسان

  شیر راسان

  ست شیر مدل لوتوس سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱۵,۶۷۸,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۱۱۰,۸۳۰ تومان است.

معرفی برند راسان

شیرآلات در روزگار امروزی دیگر نقش ثابت ابزار شستشو و خروجی آب را نداشته و با تغییرات دنیای دکوراسیون جایگاه ویژه ای در خانه ها، محیط های اداری، تجاری و رستوران ها را دارد.

شیرآلات راسان یکی از برندهای موفق و پیشرو در عرصه تولید شیرآلات بهداشتی بوده و حدود 30 سال است که در  این حوزه نقشی پر رنگ و مسمتر دارند.

راسان از ابتدا با برند ماهسان شروع شد و الگوی خود را تولید کننده مطرح آلمانی قرار داد و در ادامه با رشد در نوآوری و تجهیز ماشین آلات هوشمند به سرعت توانست به رقیبی برای برندهای خارجی بدل گردد.

راسان را با شعار همراه گرم و سرد زندگی در تبلیغات می شناسند و این شرکت برای معرفی خود به مصرف کنندگان علاوه بر زیرساخت، نوآوری و تنوع، رقابت مندی در قیمت، تبلیغات با کیفیت و عاملین فروش تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

همچنین در جهت احترام به حقوق مشتریان فروش محصولات را به صورت اینترنتی از طریق نمایندگی و عامل رسمی شیرآلات راسان به فروش می رساند.

تولیدات این کمپانی در حال حاضر در کارخانه ای به وسعت 16000 متر واقع در شهرک عباس آباد استان تهران صورت گرفته و مدیر عامل این شرکت جناب آقای محمد حسن مرجانی می باشد.

ویژگی ها و خصوصیات بارز شیرآلات راسان

جهت انتخاب شیرآلات معیارهای زیادی را باید بررسی کنیم. برند، قیمت، کیفیت بدنه، نوع آبکاری و پوشش بدنه شیر، گارانتی و خدمات پس از فروش، مدل، و … گزینه هایی است که باید به آن توجه کرد.

 • تنوع در مدل و رنگ بندی» در واقع الین گزینه ای که برای ما ایرانیان قبل از هر چیز مهم است مدل و رنگ شیر است. برندی که تنوع زیادی در رنگ بندی و مدل داشته باشد را می توان به عنوان یک کمپانی ریشه دار عنوان کرد.
 • کیفیت ساخت و قطعات کار شده» شیرآلات بهداشتی عموما از ساختار و بدنه ای برنجی تشکیل شده که روی آن با پوشش آبکاری و رنگ های صنعتی پوشیده شده است. همچنین از مهمترین قطعات کار شده در شیر کارتریج و جنس آن می باشد. کارتریج های سرامیکی از کیفیت بالایی برخوردار بوده و راندمان شیر را بالا می برد. در کنار آن پرلاتور و شلنگ پیسوال کار شده در شیر روشویی، و ظرفشویی نیز از معیار های مهم یک شیر مطرح می شود.
 • گارانتی و خدمات پس از فروش» گارانتی متاسفانه در سال های اخیر در بازار ایران معنی واقعی خود را از دست داده اما راسان سعی در بازگشت مفهوم این لغت دارد. هر چند که گارانتی شیر راسان به معنی کیفیت بالای این محصول بوده و مدت 5 سال گارانتی تعویض در کنار 10 سال خدمات پس از فروش از ویژگی های مهم این برند است.

بنر شیر راسان

انواع شیرآلات راسان

برند راسان تولیدات بسیار زیادی داشته و در سال های اخیر نیز تلاش کرده تا سبد کالایی خود را تکمیل تر کند.

 1. شیرآلات روکار راسان» این شیرآلات به عنوان اصلی ترین محور تولید شیرها در راسان بوده و انواع مختلف شیر توالت(آفتابه)، شیر حمام(دوش)، شیر روشویی(توکاسه)، شیر روشویی پایه بند(توکاسه علم بلند)، مدل های مختلف شیر ظرفشویی می باشد.
 2. شیرآلات توکار راسان» شیرآلات توکار به عنوان تخصصی ترین و جدیدترین شیرآلات در چند سال اخیر مطرح شده و برندهای کمی توانسته اند به اندازه برند راسان تنوع و کیفیت خود را در بالاترین حد ممکن نگه دارند.
 3. شیرآلات جانبی راسان» شیرآلات جانبی نیز به عنوان مکمل در سبد کالایی راسان بوده و این شرکت تلاش کرده تا مصرف کنندگان بتوانند کلیه محصولات خود را از این شرکت و این برند تهیه کنند.
 4. علم دوش حمام راسان» علم دوش حمام که از آن به عنوان یونیورست، یونیکا نیز نام می برند از دیگر محصولات این شرکت بوده و تنوع در مدل، رنگ و کارکرد باعث شده تا یکی از کامل ترین و بهترین علم دوش حمام های با کیفیت بازار به نام راسان ثبت شود.
 5. فلاش تانک راسان» از دیگر محصولات با کیفیت این شرکت فلاش تانک بوده که در دو نوع فلاش تانک روکار و فلاش تانک توکار با رنگ بندی متنوع و کیفیت بالای قابل ارائه است.
 6. محصولات تکمیلی راسان» محصولات تکمیلی این برند شامل انواع شلنگ دوش، شلنگ توالت، زیرآب و قطعات جانبی محصولات بوده که باعث شده خیال مشتریان از بابت تامین قطعات راحت باشد.

پرفروش ترین، ارزان ترین و گران ترین شیرآلات راسان

از مهمترین چالش هایی که مشتریان هنگام خرید میخواهند از آن اطلاع به دست آورند رده بندی شیرآلات راسان بوده که برای پاسخ به این نیاز این اطلاعات به شما داده می شود.

پرفروش ترین مدل های راسان» مدل درسا، مدل سورنا، مدل صدف، مدل آتیس، مدل رابیت

و در دسته بندی شیرآلات آشپزخانه راسان» مدل های سارینا، شارلوت، سورینا، فلورا

نمایش بیشتر