توالت زمینی

34 کالا

 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل لوسیا

  توالت زمینی گلسار فارس مدل لوسیا

  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل لوسیا یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 25.5*48*58 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل مارانتاتوالت زمینی گلسار فارس مدل مارانتا

  توالت زمینی گلسار فارس مدل مارانتا

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل مارانتا یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 19*48*57 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی گلسار فارس مدل سهندتوالت زمینی گلسار فارس مدل سهند

  توالت زمینی گلسار فارس مدل سهند

  تماس بگیرید
  توالت زمینی گلسار فارس مدل سهند یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 21.5*43*53.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی گلسار فارس مدل البرز

  توالت زمینی گلسار فارس مدل البرز

  تماس بگیرید
  توالت زمینی گلسار فارس مدل البرز یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 20*47*57 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل آکوا

  توالت زمینی گلسار فارس مدل آکوا

  ۳۲۶,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل آکوا  یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 21*44.5*56 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی گلسار فارس مدل کاکتوس

  توالت زمینی گلسار فارس مدل کاکتوس

  تماس بگیرید
  توالت زمینی گلسار فارس مدل کاکتوس یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 22*51*60 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی گلسار فارس مدل گلایلتوالت زمینی گلسار فارس مدل گلایل

  توالت زمینی گلسار فارس مدل گلایل

  تماس بگیرید
  توالت زمینی گلسار فارس مدل گلایل یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 21*46*56 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی گلسار فارس مدل هلیانتوس

  توالت زمینی گلسار فارس مدل هلیانتوس

  تماس بگیرید
  توالت زمینی گلسار فارس مدل هلیانتوس یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم باز  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 30*50*60 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل نیلوفر

  توالت زمینی گلسار فارس مدل نیلوفر

  ۲۶۸,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل نیلوفر یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 26*45*54.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیستوالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس

  توالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس

  ۳۲۶,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 21*42*56 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل یاستوالت زمینی گلسار فارس مدل یاس

  توالت زمینی گلسار فارس مدل یاس

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل یاس یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 22*44*56 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • 17%
  توالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس طبیتوالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس طبی

  توالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس طبی

  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  توالت زمینی گلسار فارس مدل پارمیس طبی یکی از زیباترین محصولات این شرکت بوده که در دسته بندی توالت های ریم بسته  قرار گرفته است. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 23*48*59 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در  مدل نیم گود بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.