گاز صفحه ای سیمر

18 کالا

 • گاز صفحه ای استیل کد S547 سیمر

  گاز صفحه ای استیل کد S547 سیمر

  ۳,۸۴۶,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل S547 با صفحه استیل ضد زنگ دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز S547 سیمر 51*90 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای استیل کد S544 سیمر

  گاز صفحه ای استیل کد S544 سیمر

  ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل S544 با صفحه استیل ضد زنگ دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز S544 سیمر 50*86 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای استیل کد S548 سیمر

  گاز صفحه ای استیل کد S548 سیمر

  ۴,۲۹۴,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل S548 با صفحه استیل ضد زنگ دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز S548 سیمر 51*89 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای استیل کد S579 سیمر

  گاز صفحه ای استیل کد S579 سیمر

  ۴,۱۶۵,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل S579 با صفحه استیل ضد زنگ دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز S579 سیمر 50*86 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای استیل کد S580 سیمر

  گاز صفحه ای استیل کد S580 سیمر

  ۴,۱۶۵,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل S580 با صفحه استیل ضد زنگ دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز S580 سیمر 50*86 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای استیل کد S549 سیمر

  گاز صفحه ای استیل کد S549 سیمر

  ۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل S549 با صفحه استیل ضد زنگ دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز S549 سیمر 51*89 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد G575 سیمر

  گاز صفحه ای شیشه ای کد G575 سیمر

  ۴,۲۲۱,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل G575 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز G575 سیمر 52*92 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد G410 سیمر

  گاز صفحه ای شیشه ای کد G410 سیمر

  ۳,۲۴۱,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل G410 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت دارای چهار شعله ( 1 شعله کوچک،1 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز G410 سیمر 51*60 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد G570 سیمر

  گاز صفحه ای شیشه ای کد G570 سیمر

  ۳,۸۰۹,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل G570 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز G570 سیمر 52*89 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد G571 سیمر

  گاز صفحه ای شیشه ای کد G571 سیمر

  ۳,۸۰۹,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل G571 با صفحه شیشه ای مشکی سکوریت دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز G571 سیمر 52*89 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد G570 ultra سیمر

  گاز صفحه ای شیشه ای کد G570 ultra سیمر

  ۴,۸۶۲,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل G570 ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز G570 ultra سیمر 52*89 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.
 • گاز صفحه ای شیشه ای کد G571 ultra سیمر

  گاز صفحه ای شیشه ای کد G571 ultra سیمر

  ۴,۸۶۲,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای سیمر یکی از پرفروش ترین محصولات این شرکت است. گاز مدل G571ultra با صفحه شیشه ای سفید سکوریت دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز G571ultra سیمر 52*89 سانتیمتر می باشد و همچنین برای خانواده های پر جمعیت مناسب است.