گاز صفحه ای کن

53 کالا

 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 519M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 519M کن

  ۴,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 519m با صفحه استیل شیشه مشکی دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 519m کن 52*88 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 425M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 425M کن

  ۴,۳۲۱,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 425m با صفحه استیل شیشه مشکی دارای چهار شعله ( 1 شعله کوچک،1 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 425m کن 52*65 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 419M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 419M کن

  ۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 419m با صفحه استیل شیشه مشکی دارای چهار شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 419m کن 52*64 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 422M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 422M کن

  ۴,۳۳۷,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 422m با صفحه استیل شیشه مشکی دارای چهار شعله ( 1 شعله کوچک،1 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 422m کن 52*64 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 523M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 523M کن

  ۴,۶۷۴,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 523m با صفحه استیل شیشه ای دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 523m کن 51*91 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 522M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 522M کن

  ۴,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 522m با صفحه استیل شیشه مشکی دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 522m کن 52*92 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 525M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 525M کن

  ۴,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 525m با صفحه استیل شیشه مشکی دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 525m کن 52*92 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 530M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 530M کن

  ۴,۷۰۶,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 530m با صفحه استیل شیشه ای دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 530m کن 51*89 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 518M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 518M کن

  ۴,۷۰۶,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 518m با صفحه استیل شیشه ای دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 518m کن 51*91 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 513M کن

  گاز صفحه ای شیشه استیل کد 513M کن

  ۴,۷۷۲,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل 513m با صفحه استیل شیشه ای دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای 513m کن 51*91 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد Apple سفید کن

  گاز صفحه ای شیشه ای کد Apple سفید کن

  ۴,۷۰۶,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل apple با صفحه شیشه سفید دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای apple سفید کن 52*89 سانتیمتر می باشد.
 • 18%
  گاز صفحه ای شیشه ای کد Pardyc سفید کن

  گاز صفحه ای شیشه ای کد Pardyc سفید کن

  ۴,۷۰۶,۰۰۰ تومان
  گاز صفحه ای کن یکی از پر فروش ترین محصولات در سبد کالایی این شرکت است. گاز مدل pardyc سفید با صفحه شیشه سفید دارای پنج شعله ( 1 شعله کوچک،2 شعله متوسط،1 شعله بزرگ و 1 شعله پلوپز ) می باشد. ابعاد گاز شیشه ای pardyc سفید کن 52*89 سانتیمتر می باشد.