فر اخوان

33 کالا

 • 21%
  فر توکار گاز اخوان مدل F28

  فر توکار گاز اخوان مدل F28

  ۴,۹۹۳,۲۷۴ تومان
  فر F28 گاز ی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،فن داکتی،3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F34

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F34

  ۶,۷۰۲,۳۶۰ تومان
  فر F34 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F33

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F33

  ۶,۷۹۳,۲۱۰ تومان
  فر F33 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F24

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F24

  ۵,۵۹۸,۷۳۰ تومان
  فر F24 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F23

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F23

  ۵,۸۲۷,۸۳۰ تومان
  فر F23 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F22

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F22

  ۶,۳۵۴,۸۳۹ تومان
  فر F22 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F21

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F21

  ۶,۲۰۸,۶۱۰ تومان
  فر F21 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات لمسی بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F18

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F18

  ۵,۲۲۴,۲۷۰ تومان
  فر F18 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 2 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F17

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F17

  ۴,۸۰۲,۶۴۷ تومان
  فر F17 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F16

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F16

  ۵,۱۰۷,۵۰۸ تومان
  فر F16 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F15

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F15

  ۴,۸۰۱,۴۶۲ تومان
  فر F15 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.
 • 21%
  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F13

  فر توکار گاز و برقی اخوان مدل F13

  ۴,۷۸۷,۳۲۱ تومان
  فر F13 گاز و برقی اخوان جدیدترین،مدرن ترین و بهترین فرتوکار اخوان می باشد که دارای 1 المنت و گریل بوده و همچنین از پنل تنظیمات تمام تاچ اسکرین (لمسی) بهره می برد. این فر دارای شعله پخش کن گازی،موتور جوجه گردان، 3 برنامه پخت اتوماتیک، شلف و قفل کودک می باشد. این فر دارای سینی لعابی،سینی استیک پر و همچنین شیشه بدنه آن ساخت ایتالیا می باشد.