توالت فرنگی پارس سرام

15 کالا

 • 24%
  توالت فرنگی پارس سرام مدل ارکید701

  توالت فرنگی پارس سرام مدل ارکید701

  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  توالت فرنگی ارکید701 یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی ارکید701 با آکس 18 و اندازه طول 58 و عرض 41 و ارتفاع 50 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل بریستول

  توالت فرنگی پارس سرام مدل بریستول

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی بریستول یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی بریستول با آکس 21 و اندازه طول 66 و عرض 43 و ارتفاع 81 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 17%
  توالت فرنگی پارس سرام مدل توکا

  توالت فرنگی پارس سرام مدل توکا

  ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  توالت فرنگی توکا یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی توکا با آکس 30 و اندازه طول 66 و عرض 36 و ارتفاع 67 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی سوپر جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 18%
  توالت فرنگی پارس سرام مدل دیبا

  توالت فرنگی پارس سرام مدل دیبا

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  توالت فرنگی دیبا یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی دیبا با آکس 20 و اندازه طول 63 و عرض 41 و ارتفاع 64 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی واترجت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 17%
  توالت فرنگی پارس سرام مدل تونی

  توالت فرنگی پارس سرام مدل تونی

  ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
  توالت فرنگی تونی یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی تونی با آکس 22 و اندازه طول 65 و عرض 37 و ارتفاع 67 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل ژینوس

  توالت فرنگی پارس سرام مدل ژینوس

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی ژینوس یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی ژینوس با آکس 25 و اندازه طول 66 و عرض 36 و ارتفاع 67 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • 17%
  توالت فرنگی پارس سرام مدل شارلوت

  توالت فرنگی پارس سرام مدل شارلوت

  ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  توالت فرنگی شارلوت یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی شارلوت با آکس 24 و اندازه طول 64 و عرض 34 و ارتفاع 66 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل شقایق

  توالت فرنگی پارس سرام مدل شقایق

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی شقایق یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی شقایق با آکس 19 و اندازه طول 66 و عرض 42 و ارتفاع 79 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی ریزشی و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل آتوسا

  توالت فرنگی پارس سرام مدل آتوسا

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی آتوسا یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی آتوسا با آکس 20 و اندازه طول 64 و عرض 42 و ارتفاع 56 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی گردابی و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل ترنادو

  توالت فرنگی پارس سرام مدل ترنادو

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی ترنادو یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی ترنادو با آکس 22 و اندازه طول 63 و عرض 40 و ارتفاع 69 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل سورن

  توالت فرنگی پارس سرام مدل سورن

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی سورن یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی سورن با آکس 24 و اندازه طول 66 و عرض 40 و ارتفاع 71 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی توربو جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.
 • توالت فرنگی پارس سرام مدل صدف

  توالت فرنگی پارس سرام مدل صدف

  تماس بگیرید
  توالت فرنگی صدف یکی از جدیدترین محصولات چینی بهداشتی پارس سرام می باشد که زیبایی چشم نوازی به ارمغان می آورد. فرنگی صدف با آکس 20 و اندازه طول 62 و عرض 41 و ارتفاع 67 سانتیمتر می باشد. سیستم تخلیه این توالت فرنگی واتر جت و سیستم فلاش تانک آن نیز دو زمانه با مصرف آب کم و زیاد است.