واریز آنیپرداخت آنلاين وجه

مشتری عزیز این درگاه در جهت پرداخت فوری شما در سایت قرار گرفته است و مبالغ واریزی آن حتما باید به تایید مدیر فروشگاه برسد. لذا حتما پس از پرداخت از طریق راه های ارتباطی مبلغ واریزی را به اطلاع رسانید.