شیر شودر

201 کالا

 • شیر ظرفشویی مدل اسمارت شودر

  شیر ظرفشویی مدل اسمارت شودر

  تماس بگیرید
  شیر ظرفشویی مدل اسمارت شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر روشویی پایه بلند مدل اسمارت شودر

  شیر روشویی پایه بلند مدل اسمارت شودر

  تماس بگیرید
  شیر روشویی پایه بلند مدل اسمارت شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر روشویی زدرا مدل اسمارت شودر

  شیر روشویی زدرا مدل اسمارت شودر

  تماس بگیرید
  شیر روشویی زدرا مدل اسمارت شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر روشویی مدل اسمارت شودر

  شیر روشویی مدل اسمارت شودر

  تماس بگیرید
  شیر روشویی مدل اسمارت شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر حمام مدل اسمارت شودر

  شیر حمام مدل اسمارت شودر

  تماس بگیرید
  شیر حمام مدل اسمارت شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر توالت مدل اسمارت شودر

  شیر توالت مدل اسمارت شودر

  تماس بگیرید
  شیر توالت مدل اسمارت شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر ظرفشویی مدل راموند شودر

  شیر ظرفشویی مدل راموند شودر

  تماس بگیرید
  شیر ظرفشویی مدل راموند شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر روشویی زدرا مدل راموند شودر

  شیر روشویی زدرا مدل راموند شودر

  تماس بگیرید
  شیر روشویی زدرا مدل راموند شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر روشویی مدل راموند شودر

  شیر روشویی مدل راموند شودر

  تماس بگیرید
  شیر روشویی مدل راموند شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر حمام مدل راموند شودر

  شیر حمام مدل راموند شودر

  تماس بگیرید
  شیر حمام مدل راموند شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر توالت مدل راموند شودر

  شیر توالت مدل راموند شودر

  تماس بگیرید
  شیر توالت مدل راموند شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.
 • شیر ظرفشویی مدل شارپ شودر

  شیر ظرفشویی مدل شارپ شودر

  ۱,۱۶۲,۴۰۰ تومان
  شیر ظرفشویی مدل شارپ شودر از طراحی بی نظیر و زیبایی برخوردار است و نیز دارای آبکاری کروم می باشد. این شیر ساختاری از بدنه برنج داشته و همچنین بهره مندی از کارتریج سرامیکی از دیگر ویژگی هایش می باشد. شیرآلات اهرمی شودر در رده پر فروش ترین شیرآلات بهداشتی در کشور بوده و دارای گارانتی 5 ساله و خدمات می باشد.