سینک استیل البرز

70 کالا

 • سینک زیر کورین کد 930 استیل البرز

  سینک زیر کورین کد 930 استیل البرز

  ۱,۶۸۷,۵۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 930 با کارکرد زیر کورین همراه با ضخامت ورق یک میلیمتری دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر در ابعاد 47*41 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک زیر کورین کد 905 استیل البرز

  سینک زیر کورین کد 905 استیل البرز

  ۳,۳۲۹,۷۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 905 با کارکرد زیر کورین همراه با ضخامت ورق یک میلیمتری دارای دو لگن با عمق 23 سانتیمتر در ابعاد 55*83 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک زیر کورین کد 935 استیل البرز

  سینک زیر کورین کد 935 استیل البرز

  ۲,۴۷۷,۸۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 935 با کارکرد زیر کورین همراه با ضخامت ورق یک میلیمتری دارای دو لگن با عمق 20 سانتیمتر در ابعاد 47*79 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک توکار کد 170 استیل البرز

  سینک توکار کد 170 استیل البرز

  ۹۳۴,۴۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 170 با کارکرد توکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک لگن با عمق 21 سانتیمتر در ابعاد 46*46 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک روکار کد 610 استیل البرز

  سینک روکار کد 610 استیل البرز

  ۱,۸۶۹,۳۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 610 با کارکرد روکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک ونیم لگن با عمق 17.5 سانتیمتر در ابعاد 60*100 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک روکار کد 608 استیل البرز

  سینک روکار کد 608 استیل البرز

  ۱,۷۷۲,۴۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 608 با کارکرد روکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک ونیم لگن با عمق 17.5 سانتیمتر در ابعاد 60*80 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک روکار کد 605 استیل البرز

  سینک روکار کد 605 استیل البرز

  ۱,۴۹۵,۶۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 605 با کارکرد روکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک ونیم لگن با عمق 17.5 سانتیمتر در ابعاد 60*65 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک روکار کد 165 استیل البرز

  سینک روکار کد 165 استیل البرز

  ۷۷۴,۵۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 165 با کارکرد روکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای دو لگن با عمق 16 سانتیمتر در ابعاد 60*100 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک روکار کد 711 استیل البرز

  سینک روکار کد 711 استیل البرز

  ۱,۴۹۵,۶۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 711 با کارکرد روکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک لگن با عمق 20 سانتیمتر در ابعاد 60*100 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک روکار کد 618 استیل البرز

  سینک روکار کد 618 استیل البرز

  ۱,۴۵۸,۲۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 618 با کارکرد روکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک لگن با عمق 17.5 سانتیمتر در ابعاد 60*80 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک توکار کد 610 استیل البرز

  سینک توکار کد 610 استیل البرز

  ۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 610 با کارکرد توکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک ونیم لگن با عمق 17.5 سانتیمتر در ابعاد 52*100 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی است.
 • سینک توکار کد 608 استیل البرز

  سینک توکار کد 608 استیل البرز

  ۱,۶۸۸,۴۰۰ تومان
  سینک استیل البرز از پرفروش ترین محصولات تولید شده این شرکت است و با کارکرد توکار،زیر کورین در بهترین مدل و طرح های زیبا تولید شده است. سینک استیل البرز مدل 608 با کارکرد توکار همراه با ضخامت ورق 0/8 میلیمتری دارای یک و نیم لگن با عمق 17.5 سانتیمتر در ابعاد 50*80 سانتیمتر می باشد. این سینک دارای اکسسری های بست و زیر آب و سیفون، نوار آب بندی…