شیر راسان

محصولات موجود

فیلترها
مرتب سازی
 • شیر روشویی مدل آتیس سفید راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل آتیس سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۳۸۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۴۳,۷۱۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل آتیس طلامات راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل آتیس طلامات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۶۵۰,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۸۵,۷۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل آتیس کروم راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل آتیس کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۱۶۸,۶۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۱,۷۴۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل آلیس طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل آلیس طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۵,۰۷۶,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۵۶۸,۴۹۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل آلیس کروم راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل آلیس کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۴,۴۹۷,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۰۴۷,۹۳۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل افسون راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل افسون راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل اکتاو راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل اکتاو راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۵۱۱,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۶۰,۱۷۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل اکتاو سفید راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل اکتاو سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۵۸۲,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۲۴,۲۵۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل اکتاو طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل اکتاو طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۴۶۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۱۸,۰۵۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل النا راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل النا راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل النا رزگلد راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل النا رزگلد راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل النا سفید راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل النا سفید راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل النا طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل النا طلایی راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل الیزه رزگلد راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل الیزه رزگلد راسان

  %10

  قیمت اصلی ۶,۱۸۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۶۹,۹۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل الیزه طلامات راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل الیزه طلامات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۶,۱۸۸,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۵۶۹,۹۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل پاپیون راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل پاپیون راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۲۹۰,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۶۱,۷۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل پارمیس راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل پارمیس راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲,۵۳۴,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۸۱,۳۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل پالادیوم طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل پالادیوم طلایی راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل پریمو راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل پریمو راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۳۵۵,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۱۹,۷۷۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل پریمو سفید راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل پریمو سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۸۴۹,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۶۴,۲۸۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل پریمو طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل پریمو طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۴,۰۰۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۶۰۸,۱۰۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل تندیس راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل تندیس راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۱۰۹,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۹۸,۹۱۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل تیتانیوم راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل تیتانیوم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۴,۲۱۵,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۷۹۴,۲۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل درسا راسان

  شیر راسان مدل درسا

  شیر روشویی مدل درسا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۱,۸۴۷,۸۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۰۲۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل درنا راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل درنا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲,۰۸۴,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۷۵,۷۸۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل دنیس طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل دنیس طلایی راسان

  تماس بگیرید

 • شیر روشویی مدل رابیت سفید راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل رابیت سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۶۱۴,۳۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۵۲,۸۷۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل رابیت کروم راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل رابیت کروم راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۴۵۷,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۱۱,۴۸۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل رابیت مات راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل رابیت مات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۷۲۲,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۳۵۰,۱۶۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل سورنا راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل سورنا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۰۸۳,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۷۵,۵۱۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل صدف راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل صدف راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲,۸۶۵,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۷۹,۳۱۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل صدف سفید راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل صدف سفید راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲,۹۱۰,۴۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۱۹,۳۶۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل صدف طلایی راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل صدف طلایی راسان

  %10

  قیمت اصلی ۲,۹۸۳,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۶۸۴,۸۸۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل فلورا راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل فلورا راسان

  %10

  قیمت اصلی ۳,۹۵۵,۱۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۵۵۹,۵۹۰ تومان است.

 • شیر روشویی مدل فلورا کروم مات راسان

  شیر راسان

  شیر روشویی مدل فلورا کروم مات راسان

  %10

  قیمت اصلی ۴,۲۷۳,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۴۶,۵۱۰ تومان است.

معرفی برند راسان

شیرآلات در روزگار امروزی دیگر نقش ثابت ابزار شستشو و خروجی آب را نداشته و با تغییرات دنیای دکوراسیون جایگاه ویژه ای در خانه ها، محیط های اداری، تجاری و رستوران ها را دارد.

شیرآلات راسان یکی از برندهای موفق و پیشرو در عرصه تولید شیرآلات بهداشتی بوده و حدود 30 سال است که در  این حوزه نقشی پر رنگ و مسمتر دارند.

راسان از ابتدا با برند ماهسان شروع شد و الگوی خود را تولید کننده مطرح آلمانی قرار داد و در ادامه با رشد در نوآوری و تجهیز ماشین آلات هوشمند به سرعت توانست به رقیبی برای برندهای خارجی بدل گردد.

راسان را با شعار همراه گرم و سرد زندگی در تبلیغات می شناسند و این شرکت برای معرفی خود به مصرف کنندگان علاوه بر زیرساخت، نوآوری و تنوع، رقابت مندی در قیمت، تبلیغات با کیفیت و عاملین فروش تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

همچنین در جهت احترام به حقوق مشتریان فروش محصولات را به صورت اینترنتی از طریق نمایندگی و عامل رسمی شیرآلات راسان به فروش می رساند.

تولیدات این کمپانی در حال حاضر در کارخانه ای به وسعت 16000 متر واقع در شهرک عباس آباد استان تهران صورت گرفته و مدیر عامل این شرکت جناب آقای محمد حسن مرجانی می باشد.

ویژگی ها و خصوصیات بارز شیرآلات راسان

جهت انتخاب شیرآلات معیارهای زیادی را باید بررسی کنیم. برند، قیمت، کیفیت بدنه، نوع آبکاری و پوشش بدنه شیر، گارانتی و خدمات پس از فروش، مدل، و … گزینه هایی است که باید به آن توجه کرد.

 • تنوع در مدل و رنگ بندی» در واقع الین گزینه ای که برای ما ایرانیان قبل از هر چیز مهم است مدل و رنگ شیر است. برندی که تنوع زیادی در رنگ بندی و مدل داشته باشد را می توان به عنوان یک کمپانی ریشه دار عنوان کرد.
 • کیفیت ساخت و قطعات کار شده» شیرآلات بهداشتی عموما از ساختار و بدنه ای برنجی تشکیل شده که روی آن با پوشش آبکاری و رنگ های صنعتی پوشیده شده است. همچنین از مهمترین قطعات کار شده در شیر کارتریج و جنس آن می باشد. کارتریج های سرامیکی از کیفیت بالایی برخوردار بوده و راندمان شیر را بالا می برد. در کنار آن پرلاتور و شلنگ پیسوال کار شده در شیر روشویی، و ظرفشویی نیز از معیار های مهم یک شیر مطرح می شود.
 • گارانتی و خدمات پس از فروش» گارانتی متاسفانه در سال های اخیر در بازار ایران معنی واقعی خود را از دست داده اما راسان سعی در بازگشت مفهوم این لغت دارد. هر چند که گارانتی شیر راسان به معنی کیفیت بالای این محصول بوده و مدت 5 سال گارانتی تعویض در کنار 10 سال خدمات پس از فروش از ویژگی های مهم این برند است.

بنر شیر راسان

انواع شیرآلات راسان

برند راسان تولیدات بسیار زیادی داشته و در سال های اخیر نیز تلاش کرده تا سبد کالایی خود را تکمیل تر کند.

 1. شیرآلات روکار راسان» این شیرآلات به عنوان اصلی ترین محور تولید شیرها در راسان بوده و انواع مختلف شیر توالت(آفتابه)، شیر حمام(دوش)، شیر روشویی(توکاسه)، شیر روشویی پایه بند(توکاسه علم بلند)، مدل های مختلف شیر ظرفشویی می باشد.
 2. شیرآلات توکار راسان» شیرآلات توکار به عنوان تخصصی ترین و جدیدترین شیرآلات در چند سال اخیر مطرح شده و برندهای کمی توانسته اند به اندازه برند راسان تنوع و کیفیت خود را در بالاترین حد ممکن نگه دارند.
 3. شیرآلات جانبی راسان» شیرآلات جانبی نیز به عنوان مکمل در سبد کالایی راسان بوده و این شرکت تلاش کرده تا مصرف کنندگان بتوانند کلیه محصولات خود را از این شرکت و این برند تهیه کنند.
 4. علم دوش حمام راسان» علم دوش حمام که از آن به عنوان یونیورست، یونیکا نیز نام می برند از دیگر محصولات این شرکت بوده و تنوع در مدل، رنگ و کارکرد باعث شده تا یکی از کامل ترین و بهترین علم دوش حمام های با کیفیت بازار به نام راسان ثبت شود.
 5. فلاش تانک راسان» از دیگر محصولات با کیفیت این شرکت فلاش تانک بوده که در دو نوع فلاش تانک روکار و فلاش تانک توکار با رنگ بندی متنوع و کیفیت بالای قابل ارائه است.
 6. محصولات تکمیلی راسان» محصولات تکمیلی این برند شامل انواع شلنگ دوش، شلنگ توالت، زیرآب و قطعات جانبی محصولات بوده که باعث شده خیال مشتریان از بابت تامین قطعات راحت باشد.

پرفروش ترین، ارزان ترین و گران ترین شیرآلات راسان

از مهمترین چالش هایی که مشتریان هنگام خرید میخواهند از آن اطلاع به دست آورند رده بندی شیرآلات راسان بوده که برای پاسخ به این نیاز این اطلاعات به شما داده می شود.

پرفروش ترین مدل های راسان» مدل درسا، مدل سورنا، مدل صدف، مدل آتیس، مدل رابیت

و در دسته بندی شیرآلات آشپزخانه راسان» مدل های سارینا، شارلوت، سورینا، فلورا

نمایش بیشتر