توالت زمینی چینی کرد

8 کالا

 • توالت زمینی کرد مدل ژاسمینتوالت زمینی کرد مدل ژاسمین

  توالت زمینی کرد مدل ژاسمین

  تماس بگیرید
  توالت زمینی کرد مدل ژاسمین در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل گود دارای ابعاد 23*44.5*54.5 سانتیمتر و در مدل تخت دارای ابعاد 25.5*44.5*54.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در دو مدل گود و تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله و…
 • توالت زمینی کرد مدل لی لیتوالت زمینی کرد مدل لی لی

  توالت زمینی کرد مدل لی لی

  ۳۵۳,۵۷۱ تومان
  توالت زمینی کرد مدل لی لی در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل گود دارای ابعاد 25.5*47.5*57.5 سانتیمتر و در مدل تخت دارای ابعاد 22.5*47.5*58.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در دو مدل گود و تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله…
 • توالت زمینی کرد مدل لاندیستوالت زمینی کرد مدل لاندیس

  توالت زمینی کرد مدل لاندیس

  ۴۴۶,۸۶۲ تومان
  توالت زمینی کرد مدل لاندیس در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل تخت دارای ابعاد 25*48.5*57.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در مدل تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی کرد مدل اریکاتوالت زمینی کرد مدل اریکا

  توالت زمینی کرد مدل اریکا

  ۵۲۴,۰۶۰ تومان
  توالت زمینی کرد مدل اریکا در دسته بندی توالت های ریم بسته شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل گود دارای ابعاد 27*44*54 سانتیمتر و در مدل تخت دارای ابعاد 23.5*44*54 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در دو مدل نیم گود و تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله…
 • توالت زمینی کرد مدل آرینتوالت زمینی کرد مدل آرین

  توالت زمینی کرد مدل آرین

  ۴۲۴,۰۶۰ تومان
  توالت زمینی کرد مدل آرین در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل تخت دارای ابعاد 23*46.5*57.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در دو مدل گود و تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی کرد مدل تولیپتوالت زمینی کرد مدل تولیپ

  توالت زمینی کرد مدل تولیپ

  ۴۴۰,۲۵۴ تومان
  توالت زمینی کرد مدل تولیپ در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل نیم گود دارای ابعاد 22.5*43.5*54.5 سانتیمتر و در مدل تخت دارای ابعاد 21.5*43*54 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در دو مدل نیم گود و تخت بوده و دارای گارانتی 5…
 • توالت زمینی کرد مدل ویولاتوالت زمینی کرد مدل ویولا

  توالت زمینی کرد مدل ویولا

  تماس بگیرید
  توالت زمینی کرد مدل ویولا در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل تخت دارای ابعاد 21.5*46*55 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در مدل تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله و گواهینامه های استاندارد و ایزو می باشد.
 • توالت زمینی کرد مدل ورونیکاتوالت زمینی کرد مدل ورونیکا

  توالت زمینی کرد مدل ورونیکا

  تماس بگیرید
  توالت زمینی کرد مدل ورونیکا در دسته بندی توالت های ریم باز شرکت چینی کرد بوده که از زیباترین محصولات این شرکت محسوب می شود. این توالت زمینی با لعاب پوششی آنتی باکتریال در مدل گود دارای ابعاد 26.2*47.7*57 سانتیمتر و در مدل تخت دارای ابعاد 21.5*43.5*54.5 سانتیمتر به بازار عرضه شده است. عمق این توالت زمینی در دو مدل گود و تخت بوده و دارای گارانتی 5 ساله و…