چسب پودری

محصولات موجود

فیلترها
مرتب سازی
 • چسب پودری شیمی ساختمان BK2F
  تخفیف ویژه به مدت محدود

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری شیمی ساختمان BK2F

  5%

  ۳۸۸,۰۰۰ تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان

 • چسب پودری 25 کیلویی پلاس سرمیکس

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری 25 کیلویی پلاس سرمیکس

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • چسب پودری 25 کیلویی سوپر سرمیکس

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری 25 کیلویی سوپر سرمیکس

  ۲۲۵,۰۰۰ تومان

 • چسب پودری آریا شیمی SA100

  چسب آریا شیمی

  چسب پودری آریا شیمی SA100

  ۲۵۱,۹۰۰ تومان

 • چسب پودری آریا شیمی SA120

  چسب آریا شیمی

  چسب پودری آریا شیمی SA120

  ۴۲۳,۵۰۰ تومان

 • چسب پودری آریا شیمی SA200

  چسب آریا شیمی

  چسب پودری آریا شیمی SA200

  ۵۸۸,۵۰۰ تومان

 • چسب پودری سرامیک و کاشی CM17 سرزیت هنکل

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری سرامیک و کاشی CM17 سرزیت هنکل

  ۴۲۱,۵۰۰ تومان

 • چسب پودری سرامیک و کاشی CM22 سرزیت هنکل

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری سرامیک و کاشی CM22 سرزیت هنکل

  ۷۴۱,۵۰۰ تومان

 • چسب پودری سرامیک و کاشی CM9 سرزیت هنکل

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری سرامیک و کاشی CM9 سرزیت هنکل

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان

 • چسب پودری شیمی ساختمان BK1

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری شیمی ساختمان BK1

  16%

  ۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰ تومان

 • چسب خمیری سرامیک و کاشی CM125 سرزیت هنکل

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب خمیری سرامیک و کاشی CM125 سرزیت هنکل

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • چسب پودری شیمی ساختمان BK2

  چسب کاشی و سرامیک

  چسب پودری شیمی ساختمان BK2

  8%

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۰۰۰ تومان